Logo

Shape the Future

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE – 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Iwona Brzózka-Złotnicka „8 liter” z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK „Parasol” 4/36, 01-118 Warszawa.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją webinaru w ramach programu Solve for Tomorrow prowadzonego przez Samsung R&D Institute Poland, 1 grudnia 2021 r. (wysłanie maila z informacją o spotkaniu i z niezbędnymi informacjami na temat szczegółów spotkania, a także do wysłania materiałów po webinarze i zaświadczenia). 

3) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać a) do 13 grudnia; b) do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

e) przenoszenia danych.

5) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres iwona.brzozka@8liter.pl 

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.